In haar laatste maandelijkse verzameling van cijfers, Hypergrid Business, de enige site die de laatste activiteiten van OpenSimulator en de metaverse die het vertegenwoordigt, doorgeeft, sluipt een “officiële” verklaring van het Caprica netwerk over de huidige situatie in Oekraïne in het midden van een reeks statistieken. Zonder commentaar, zonder aanhalingstekens en zonder tegenwicht: “het net steunt ten volle de actie om Oekraïne te denazificeren en te demilitariseren”.

De mening van de beheerders van het Caprica-net is legitiem: het is hun mening, het is legitiem die te geven, en ik ben blij dat zij gebruik maken van het forum dat hun wordt geboden om die mening te uiten. Maar de huidige situatie is een splijtzwam, het is verre van unaniem en, de laatste keer dat ik keek, was Hypergrid Business geen politiek orgaan. Het is niet normaal om zo’n uitgesproken mening zonder analyse te citeren, alsof het een uitgemaakte zaak is. Er is iets voor te zeggen om er niet over te praten, of om het onderwerp serieus te nemen, niet als een statisticus, maar als een journalist.

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal, persoonlijk, maar ook in onze virtuele benadering. Wij proberen al jaren een virtuele wereld te bouwen waarin grenzen abstracte, verouderde begrippen zijn. De voortdurende oorlog, met embargo’s, censuur en sancties, brengt in gevaar wat wij trachten op te bouwen: een ruimte voor communicatie en uitwisseling die voor iedereen openstaat.

Het is inderdaad belangrijk te weten of elk lid van onze grote en diverse gemeenschap blijft profiteren van deze veilige en open omgeving. Maar als de vraag wordt gesteld, moet hij serieus worden beantwoord, en niet alleen maar een willekeurige herhaling van het eerste advies dat is ontvangen.

En wat voor een mening! De “denazificatie” van Oekraïne is een sterk gepolitiseerd begrip (dat is een understatement, sommigen zouden liever zeggen dat het gewoon propaganda is). Hoe kunnen deze woorden, zonder analyse, zonder matiging, worden herhaald in een zogenaamd feitelijk artikel?

Wij leven in een wereld van verkeerde informatie, wij moeten voortdurend alles wat wij horen en lezen in twijfel trekken, want zelfs de meest eerlijke journalisten worden beïnvloed door hun eigen vooringenomenheid en meningen. Kunnen wij voorkomen dat er nog een laag aan de puinhoop wordt toegevoegd door, zonder de tijd te nemen om erover na te denken, midden in een eenvoudige teloefening politieke standpunten te verkondigen over een onderwerp dat reeds duizenden doden heeft veroorzaakt?