Avatar as OpenID key

There is a lot of discussions about using or not OpenID or OAuth to login to opensim servers. But what about the inverse process? We worked out a in-house solution, using a web server with access to OpenSim’s MySQL database… More after the break. We still think the way to go would be to debug and enhance the core module of OpenSim, so suggestions are still welcome.

Diweddaru 0.7.3 a gweinydd newydd

Ar ôl ychydig ddyddiau o brofi’r fersiwn newydd, fe wnaethom benderfynu lansio’r diweddariad ar gyfer pob sims. Rydym yn achub ar y cyfle hwn i fudo i weinydd newydd, mwy pwerus.

Mae’r broses ddiweddaru wedi’i pharatoi yn y fath fodd fel mai dim ond ychydig funudau y mae’n ei gymryd ar gyfer pob sim.

Arbrofi grid dad-ganolog

Mae OpenSim i fod i weithio gyda gweinydd dad-ganolog, dyna nod grid, iawn? Felly, yn ddamcaniaethol, dylwn allu rhedeg rhanbarth mewn grid, tra’n defnyddio gweinydd dilysu grid arall. A gweinyddwyr rhestr eiddo ac asedau.

Uwchraddio Opensim 0.7.3 ar y gweill

Ar hyn o bryd rydym yn y broses o uwchraddio’r gweinyddwyr i ryddhau OpenSimulator 0.7.3. Ar hyn o bryd, mae un o’n gweinyddwyr wedi’i fudo, ac rydym yn gwirio a yw popeth yn mynd yn iawn cyn gwneud uwchraddiad treigl o bob rhanbarth. Rydym wedi ein...