Gwybodaeth grid

Enw gridSpeculoos
Mewngofnodi URIspeculoos.world:8002

Statws grid

StatwsAr-lein
Aelodau92
Aelodau gweithredol (30 diwrnod)4
Aelodau yn y byd0
Defnyddwyr gweithredol (30 diwrnod)31
Cyfanswm y defnyddwyr yn y byd0
Rhanbarthau20
Cyfanswm arwynebedd1.31 km²

Speculoos World will present w4os at OSCC 2022 (again)

We will be at OpenSimulator Community Conference 2022, our founder Gudule Lapointe will highlight the latest updates on our w4os project (Dec. 10th 10:30 AM PDT). We will also have an exhibition stand in the conference grid, as in previous years, this will be the...

Speculoos

“Speculoos” yw enw gwreiddiol cwci traddodiadol Gwlad Belg (a elwir yn bennaf yn “Biscoff” yn Saesneg, am ba bynnag reswm)… Ond digon blah blah hanesyddol. Byd rhithwir OpenSimulator 3D yw Speculoos World. Gallwch chi gwrdd â phobl mewn amgylchedd 3D, adeiladu gwrthrychau, tirweddau ac adeiladau, ymlacio …

OpenSimulator

Mae Speculoos World yn seiliedig ar OpenSimulator , gweinydd amgylchedd rhithwir 3D ffynhonnell agored.

Ewch i fyd rhithwir

I fynd i mewn i’n byd rhithwir, ewch i’n tudalen mynediad i greu eich avatar a chael cyfarwyddiadau cysylltu.

Ymwadiad

Rwy’n rhedeg y grid hwn er fy mhleser fy hun o weld yr hyn y gall pobl greadigol ei wneud os ydynt yn cael lle i wneud hynny. Dyna pam mae tir am ddim ar gael fel arfer. A hefyd pam mae rhai rheolau i’w dilyn. Mae rhanbarthau llawn ar gael ar gais (ac o dan amodau).

I ddechrau roedd y wefan hon i fod i gael ei chyfieithu o leiaf yn Ffrangeg, Iseldireg a Saesneg. Fodd bynnag, grid bach yw hwn, a gynhelir gan… fi. Felly peidiwch â’m beio os mai dim ond yn Saesneg y mae’r rhan fwyaf o’r cynnwys. Nid fy iaith i yw hi (felly peidiwch â’m beio am gamgymeriadau chwaith), ond mae’n siwtio’r rhan fwyaf o ymwelwyr.

Speculoos World will present w4os at OSCC 2022 (again)

Speculoos World will present w4os at OSCC 2022 (again)

We will be at OpenSimulator Community Conference 2022, our founder Gudule Lapointe will highlight the latest updates on our w4os project (Dec. 10th 10:30 AM PDT). We will also have an exhibition stand in the conference grid, as in previous years, this will be the...

w4os 2.3.6

Bu rhai atgyweiriadau a gwelliannau i w4os Web Interface ar gyfer OpenSumulator ers y cyhoeddiad diwethaf. Cael y fersiwn diweddaraf i dderbyn y cywiriadau. profi hyd at 6.0.1 wedi'i ychwanegu at y ddolen ailosod cyfrinair i'r dudalen proffil cymhareb agwedd llun...

w4os 2.3.6

Quelques corrections de bugs et améliorations ont été apportées à w4os – Interface Web pour OpenSumulator depuis la dernière annonce. Obtenez la dernière version pour recevoir les corrections. testé jusqu’à la version 6.0.1ajout d’un lien de réinitialisation du mot de...

w4os 2.3.6

Er zijn een paar bug fixes en verbeteringen aan w4os Web Interface voor OpenSumulator sinds de laatste aankondiging. Haal de laatste versie om de correcties te ontvangen. getest tot 6.0.1wachtwoord reset link toegevoegd aan profielpaginazet de beeldverhouding van de...

w4os 2.3.6

Seit der letzten Ankündigung wurden eine Reihe von Fehlern behoben und Verbesserungen an w4os Web-Schnittstelle für OpenSumulator seit der letzten Ankündigung. Holen Sie sich die neueste Version, um die Korrekturen zu erhalten. getestet bis zu 6.0.1Link zum...

w4os 2.3.6

Bu rhai atgyweiriadau a gwelliannau i w4os Web Interface ar gyfer OpenSumulator ers y cyhoeddiad diwethaf. Cael y fersiwn diweddaraf i dderbyn y cywiriadau. profi hyd at 6.0.1ychwanegu dolen ailosod cyfrinair i’r dudalen broffiltrwsio cymhareb agwedd llun proffil i...

Ymgais tragwyddol y prentis am sylw

Ymgais tragwyddol y prentis am sylw

Er mwyn hwyluso ymyrraeth os bydd galarwyr yn ymosod ar OpenSimulator, rydym wedi creu sgript sydd, yn seiliedig ar enw defnyddiwr, yn cynhyrchu’r cod angenrheidiol i ddileu ei gyfrif, dileu ei afatarau amgen a dileu eu holl wrthrychau. Mae’r sgript hon yn ddinistriol ac ni ellir ei chanslo, mae’n hanfodol gwneud copi wrth gefn o’r gronfa ddata ymlaen llaw a gwirio’r cod SQL a gynhyrchir cyn ei weithredu.

Cyfrineiriau yn cysoni’n gywir… nawr.

Cyfrineiriau yn cysoni’n gywir… nawr.

Pan fydd defnyddiwr yn defnyddio'r ddolen "anghofio cyfrinair" i ailosod eu cyfrinair, mae'r newid bellach yn cael ei gymhwyso i'r avatar hefyd. Pan fydd defnyddiwr yn newid ei gyfrinair ar y wefan, mae i fod i gael ei ddiweddaru hefyd ar y grid ar gyfer yr avatar...