Roedd gennym broblem DNS. Fe wnaethon ni ei drwsio, ond fe allai gymryd peth amser i luosogi. Os na allwch gysylltu o hyd, efallai y bydd ailgychwyn eich cyfrifiadur neu fflysio storfa DNS yn helpu. Fel arall, ni ddylai’r diweddariad DNS gymryd mwy nag awr.