Heddiw, dymunodd Second Life Ddiwrnod Rez hapus i mi ar gyfer fy 17eg flwyddyn. Cymysgedd o deimlo’n ifanc a theimlo’n hen ar yr un pryd.