Rhan o fframwaith gosod Opensim Debian

https://git.magiiic.com/opensimulator/opensim-debian/tree/master/scripts

Mae’r is-ffolder hwn o’r ystorfa git yn cynnwys ychydig o sgriptiau defnyddiol. Mae rhai yn fersiynau wedi’u haddasu o sgriptiau presennol, mae rhai yn greadigaethau mewnol.

Blwch Archif: Sgript archif syml. Gollyngwch ef mewn prim, yna gollwng gwrthrychau i’r archif. Bydd y prim yn dangos (ar ei hwynebau) enw’r eitem gyntaf a ollyngwyd. Ac mae’r blwch yn dod yn rhoddwr gwrthrych: os cliciwch, mae’n rhoi ei gynnwys i chi, ac eithrio’r sgript archif, mewn ffolder a enwir yn gywir.

Linkset resizer Atgyweiriad nam ar y newid maint Linkset presennol (aka resize_script) a geir mewn llawer o atodiad dillad, dylai osgoi torri’r gwrthrych os gwneir y newid maint tra bydd y gwrthrych yn gwisgo.

HYPEvents Rhai ychwanegiadau i sgript inworld HYPEvents, i ganiatáu gwell cyflwyniad (gwahanol arddulliau ar gyfer teitl awr a digwyddiad, aliniad colofn…). Cynhwyswyd y newidiadau hyn gan yr awdur yn y datganiad swyddogol felly dylech wirio HYPEvents ar-lein (https://hypevents.net/) neu yn y byd (hypergrid.org:8002:Linkwater_South) am y fersiwn diweddaraf.

Bwrdd HG Gudule Mae hwn yn gyfuniad rhwng ein “giât Gudule” gwreiddiol a Bwrdd HG Jeff Kelley, gan ganiatáu gwell cyflwyniad, cefndiroedd tryloyw ac ychydig o fân newidiadau eraill.

Gât Gudule Sgript giât teleport etifeddiaeth, a ddefnyddir ochr yn ochr â sgriptiau fetchTexture i arddangos enw’r giât ar y prim yn lle testun hofran hyll. Wedi’i anghymeradwyo gan Fwrdd HG.

fetchTextureFromTextGen Gwneuthurwr gwead gwreiddiol, anghymeradwyir gan fetchTextureWithOsDraw

FetchTextureWithOsDraw Gwneuthurwr Gwead, yn cymryd teitl (o ddisgrifiad gwrthrych neu anfon trwy sgriptiau eraill) ac yn ei gymhwyso fel gwead, gan ddefnyddio llyfrgell cynhyrchu testun allanol (fel ei ragflaenydd) neu ddefnyddio swyddogaethau osDraw.

Arddangos fersiwn OpenSimulator Dim ond arddangos fersiwn OS. Roedd y sgript yn bodoli eisoes ond roeddwn i eisiau cael gwared ar ofod ychwanegol rhwng rhif fersiwn a llwyfan.

comboReadPrefs Sgript helpwr i ddarllen cerdyn nodyn dewis ac anfon gwerthoedd i sgriptiau eraill trwy neges gysylltiedig.