Sgriptiau cynorthwyydd arian cyfred modiwlaidd sy’n gydnaws â Gloebit a DTL / NSL MoneyServer

https://git.magiiic.com/opensimulator/flexible_helper_scripts

Y prif fater gyda’r sgriptiau cynorthwyydd yw bod y cyfeiriad yn cael ei ddarparu unwaith gan y grid, ac yn cael ei ddefnyddio ym mhob achos, pa ranbarth bynnag y mae’r avatar yn ymweld â hi a’r system y mae’n ei defnyddio. Felly pan oeddem am integreiddio’r arian cyfred Gloebit newydd , fe benderfynon ni ei wneud mewn ffordd fodiwlaidd. Y nod yw cael cynorthwywyr generig sy’n gallu addasu eu hunain yn dibynnu ar y rhanbarth presennol.

Felly fe ddechreuon ni gyda’r datganiad DTL / NSL fel sylfaen, oherwydd ei fod yn gyflawn iawn ac yn eithaf diweddar.
Ac fe wnaethom ychwanegu rhywfaint o god i alluogi arian cyfred Gloebit, ond gellir ei alluogi neu ei analluogi.

Cysondeb presennol

  • Gloebit
  • Modiwl MoneyServer DTL/NSL
  • Arian ffug (ar gyfer y rhai sydd am ganiatáu prynu tir am sero

Nodweddion Gloebit cyfredol:

   • Sicrhewch ddyfynbris go iawn wrth glicio ar y balans
   • Yn addasu’n awtomatig i’r swm a ganiateir agosaf (mae Gloebit yn defnyddio pecynnau pris)
   • Prynu arian cyfred i wefan Gloebit
   • Yn cynnwys y cod sydd ei angen i gael cydbwysedd y defnyddiwr wedi’i ddiweddaru ar unwaith (ond mae angen datblygiad ychwanegol ar hyn ar ochr Gloebit)
   • Gwaith ar y gweill: canfod y modiwl arian rhanbarth presennol yn ddeallus ac addasu’r ymddygiad yn unol â hynny.

Dim ond darn o’r prosiect yw Gloebit. Y nod yw cael set o sgriptiau, sy’n addas ar gyfer y rhan fwyaf o fodiwlau arian cyfred ac yn addasu i’r rhanbarth y mae’r defnyddiwr yn ymweld ag ef. Yn y pen draw, bydd yn caniatáu:

   • Negeseuon cyson wrth deithio i’r grid gan ddefnyddio modiwlau eraill
   • Prynu tir mewn gridiau eraill (ie, mae hynny’n anodd, efallai na fydd yn digwydd
   • Integreiddiad HG gwell yn fyd-eang mewn sgriptiau cynorthwywyr

Gellir ei osod mewn dau ddull:

   • Amnewid syml y sgript currency.php ar osodiadau presennol
   • Gosod casgliad sgriptiau cynorthwy-ydd llawn

Mae’r dyluniad yn fodiwlaidd, felly dylai integreiddio arian cyfred arall fod yn hawdd.

O, ac, ydy, mae’n ffynhonnell agored ac mae’r cod yma: https://git.magiiic.com/opensimulator/flexible_helper_scripts
Rhannwch eich addasiadau os gwelwch yn dda!