Mae creu avatar bellach yn bosibl gyda’r rhyngwyneb WordPress ar gyfer OpenSimulator (w4os) Mae cod byr yn caniatáu ichi fewnosod y ffurflen gofrestru ar dudalen o’ch dewis. Os oes gan y defnyddiwr avatar eisoes, mae’r cod yn dangos proffil lleiaf (enw cyntaf avatar, enw olaf ac UUID). Ar gyfer gwefannau sy’n defnyddio WooCommerce, mae adran “Avatar” ychwanegol yn ymddangos ar y dudalen “Fy Nghyfrif” (fel yn y llun uchod).

Mae’n sylfaenol, ond mae’n waith ar y gweill, ac mae’n gam pwysig yn natblygiad yr ategyn hwn. Mae llawer o ffordd i fynd eto am ryngwyneb gwe cyflawn, ond rydym yn symud ymlaen!

Mae tudalen Mynediad/Cofrestru gwefan Speculoos World wedi’i diweddaru i fanteisio ar y nodwedd hon.

Mae rhyngwyneb WordPress ar gyfer OpenSimulator (w4os) yn brosiect rhyngwyneb gwe ffynhonnell agored ar gyfer OpenSimulator a ddatblygwyd gan Speculoos World. Mae’n caniatáu:

Cysylltu â’r gweinydd ROBUST neu efelychydd annibynnol trwy fynediad i’r gronfa ddata
Yn dangos newyddion ac ystadegau grid

Yn dangosfwrdd gweinyddol WordPress
Ar unrhyw dudalen, gyda shortcodes

Cysoni ac arddangos data avatar ar dudalen proffil defnyddiwr
Diweddariadau awtomataidd, gydag ategyn GitHub Updater
Ac yn awr cofrestru avatar ar-lein ac arddangosfa proffil symlach

Tudalen we estyniad: https://git.magiiic.com/opensimulator/w4os

Lawrlwythwch y fersiwn ddiweddaraf: https://git.magiiic.com/opensimulator/w4os/-/archive/master/w4os-master.zip

Byd rhithwir 3D yw Speculoos World , a grëwyd yn 2011, gan ddefnyddio OpenSimulator a hypergrid. Mae cofrestru ar Speculoos World yn rhad ac am ddim ac mae tir ar gael i drigolion a defnyddwyr gridiau eraill.

(Post cychwynnol ar W4OS – Darllen Mwy )