Yn fyr

2. Creu avatar

3. Ffurfweddu'r gwyliwr

Manylion

1. Cofrestru

Mae cofrestru yn rhad ac am ddim ac yn syml. Ewch i dudalen Fy Nghyfrif.

2.Avatar

I greu eich avatar, ewch i’r dudalen Fy Nghyfrif a dewiswch y tab Avatar .

 • Rhaid i chi ddewis enw cyntaf ac olaf ar gyfer eich avatar. Dyma’r enw a fydd yn ymddangos i ddefnyddwyr eraill yn y byd rhithwir. Nid oes rhaid i hwn fod yn enw iawn i chi, ond unwaith y bydd yr avatar wedi’i greu, ni ellir newid yr enw hwn.
 • Dewiswch eich ymddangosiad cychwynnol. Gallwch ei addasu a’i addasu fel y gwelwch yn dda yn y byd rhithwir.

hypergrid

Os oes gennych chi avatar ar grid arall eisoes (fel OSgrid, FrancoGrid, GermanGrid, ac ati), gallwch ymweld â’n un ni trwy nodi’r cyfeiriad canlynol yn y “map”:

neu drwy glicio ar un o’r dolenni hyn:

3.Gwyliwr

Mae’r “gwyliwr” yn cyfateb i’ch porwr gwe ar gyfer bydoedd 3D. Gallwch ddefnyddio unrhyw wyliwr sy’n gydnaws ag OpenSimulator i gael mynediad i Speculoos. Rydym yn argymell Firestorm: https://www.firestormviewer.org/os-operating-system/ .

Gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho’r fersiwn “Opensim Only” (nid y fersiwn “SL yn Unig”).

Yn gyntaf, ychwanegwch Speculoos World at eich gwyliwr:

 • Ewch i’r ddewislen “Viewer” -> “Dewisiadau” (neu deipiwch Ctrl-P)
  > tab “Rheolwr Grid”.
  > Adran “Ychwanegu grid newydd”
 • Cliciwch “Gwneud Cais” ac yna “OK”.

Pan ychwanegir y Speculoos, byddwch yn gallu cysylltu:

 • Gwnewch yn siŵr mai Speculoos yw’r grid a ddewiswyd yn y ddewislen “Grid”.
 • Rhowch enw cyntaf ac olaf eich avatar yn y blwch “Enw Defnyddiwr” a’ch cyfrinair yn y blwch “Cyfrinair”.
 • Cliciwch ar “Cysylltiad”.

Gwylwyr amgen

(mae wedi bod yn amser ers i mi eu profi, dim gwarant o ganlyniadau):

I ddefnyddio Second Life, dilynwch gyfarwyddiadau’r labordy yma. Nid yw Second Life bellach yn caniatáu i wylwyr OpenSimulator gysylltu â’i grid. Rhaid i chi nawr osod rhaglenni ar wahân os ydych chi’n defnyddio’r ddau.