We werken aan OpenSim core scripting API om enkele opwindende functies toe te voegen aan in-wereld scripting. Dit is devel-werk, kan en mag in de devel-tak worden opgenomen, en kan of mag niet in de volgende uitgave worden opgenomen.

  • osGetInventoryLandmarkParams: lees meer parameters van landmark, inclusief url om te integreren met lokale chat en teleport functies. Opgenomen in kern, 16 maart 2012
  • osGetInventoryDesc: haalt het beschrijvingsveld van de landmark van de inventaris op. Opgenomen in kern 17 maart 2012
  • Console prompt: OpenSim.ini parameter om een aangepaste prompt weer te geven in de console van de server. Inbegrepen sinds versie 0.7.3